Alco

Single-use Alcohol Test

Alco – inteligentny, skuteczny alkotest jednorazowego użytku

Jak długo alkohol utrzymuje się w Twoim krwiobiegu?
Dzięki Alco odpowiedź na to pytanie będzie prosta, wiarygodna i niedroga.

Każdego roku w samej Europie odnotowuje się 2 miliony przestępstw dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu, a statystyki dowodzą, że każdego dnia za kierownicę siada około 1,5 mln ludzi w stanie nietrzeźwym.

Sporą część tej grupy stanowią kierowcy będący na kacu, którzy poza ryzykiem utraty prawa jazdy, narażają na szwank życie swoje i innych. Upewnij się, że nie jesteś jednym z nich. Nasz jednorazowy alkotest to bezpieczny i niezawodny produkt, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Czy Twój stan pozwala Ci kierować pojazdem, a może powinieneś zapomnieć na jakiś czas o samochodzie i poczekać, aż wytrzeźwiejesz? Podjęcie ryzyka może mieć tragiczne konsekwencje.

Bądź przezorny i zadbaj o siebie, swoich bliskich oraz innych użytkowników drogi.

P.S. Jedno opakowanie Alco zawiera dwa alkotesty, możesz więc podzielić się z przyjacielem. W ten sposób pokażesz, że Ci na nim zależy.

Zobacz prezentację »
  • Posiada atesty
  • Łatwy w obsłudze
  • Wynik po 1 minucie
  • Kieszonkowy rozmiar
  • Higieniczny test jednorazowego użytku

Informacje o produkcie

Alkohol we krwi zwiększa ryzyko wypadku. Należy pamiętać, że poziom alkoholu może rosnąć przez godzinę od momentu ostatniego spożycia. Wynik wskazany przez niniejszy test nie może zostać wykorzystany do podważenia wyniku uzyskanego za pomocą oficjalnych testów stosowanych przez organy ścigania, a decyzja podjęta przez kierowcę na podstawie wyniku niniejszego testu jest podejmowana na własne ryzyko. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu. Test zawiera silny środek utleniający i nie powinien mieć styczności ze skórą ani odzieżą. W razie dostania się do oczu lub kontaktu ze skórą powierzchnie te należy opłukać czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Po użyciu wyrzucić. Produkt jest wykonany ze szkła i jest wrażliwy na uszkodzenia.

Instrukcje
Po jedzeniu, piciu, przyjęciu leków lub paleniu tytoniu należy odczekać 10 minut przed zastosowaniem produktu. Nie stosować produktu, gdy kryształki przybrały kolor zielony.

1. Upewnij się, że temperatura probówki jest odpowiednia, przytrzymaj ją w zamkniętej dłoni przez 15 sekund. Test należy używać tylko w temperaturze od +10°C do +40°C.

2. Naciśnij mocno plastikowe końcówki znajdujące się na obu końcach rurki, aby przebić aluminiową membranę, i niezwłocznie wykonaj test.

3. Weź głęboki wdech, a następnie powoli i miarowo dmuchaj w rurkę w kierunku wskazanym strzałką, aż czerwony prostokąt utraci kolor.

4. Poczekaj, aż prostokąt ponownie zabarwi się na czerwono (nie dłużej niż 10 minut) i odczytaj wynik. Skorzystaj z wzornika kolorów, aby sprawdzić poziom alkoholu. W przypadku obecności alkoholu kryształki zabarwią się na zielono.

5. Wynik: Kolor jak na rysunku 1 oznacza, że zawartość alkoholu w Twojej krwi wynosi poniżej 0,2‰. Kolor jak na rysunku 2 oznacza, że zawartość alkoholu w Twojej krwi wynosi powyżej 0,2‰.

Dane statystyczne dla Europy

  • Każdego dnia ma miejsce około 1,5 mln przejazdów nietrzeźwych kierowców.
  • Każdego roku około 2 mln osób jest zatrzymywanych za jazdę pod wpływem alkoholu.
  • Około 20% wszystkich wypadków śmiertelnych jest wynikiem jazdy pod wpływem alkoholu.
  • 50% wypadków z udziałem tylko jednego uczestnika (samochodu) ma miejsce wskutek prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.
  • 30% zabitych na drogach rowerzystów było pod wpływem alkoholu.

W 2017 r. produkt został sklasyfikowany jako „niezawodny” przez szwedzką organizację MHF (organizację kierowców przeciwko alkoholowi za kierownicą).

Approved according to European standards since 2017.

In accordance with French decree 2015-775 and in compliance with NFX 20-702:2014 standard.

Zielony Punkt oznacza, że jako firma bierzemy na siebie odpowiedzialność za utylizację naszych odpadów opakowaniowych.