Återförsäljare

Kort om företaget

Save Lives Nows vision är att vara en innovativ part för våra samarbetspartners och höja allmänhetens medvetenhet och intresse för att rädda liv. Vår affärsidé är att producera, marknadsföra och sälja produkter som räddar liv.

Vårt kundlöfte är att vi ska utveckla produkter som allmänheten behöver och kan tänka sig att köpa för att förbygga olyckor, skador och rädda liv. Produkterna ska vara kundanpassade och levererade i förpackningar med information om hur produkten och dess användande kan rädda liv.

Vårt namn förklarar tydligt vår uppmaning och vi har valt ett internationellt namn för att kunna verka i flera länder med samma namn och logotyp.

Våra produkter

Alla våra produkter är utvecklade för att förbättra olycksstatistiken i Europa. Våra produkter är utvecklade av oss själva och vi har ensamrätten genom patent- och designskydd inom EU och USA.

Our Corporate Social Responsibility

  • Human Rights
  • Say no to forced and child labour
  • Say no to corruption, extortion and bribery
  • Requirements for approved and environmentally materials
  • Develop processes to simplify the business with our partners
  • Encourage to environmentally friendly development of transport and production
  • Ensure that laws and regulations are complied

Våra leveranser

Ladda ner en förteckning över vår förpackningsspecifikation.

Ladda ner förteckning »

Vår framtid

Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder ska vi utveckla framtidens rädda liv-produkter. Med nya synsätt och ny energi vill vi förbättra kunskapen och öka intresset för att förebygga olyckor, skador och rädda liv hos allmänheten.

Vi ska skapa en verksamhet som påverkar utvecklingen inom rädda-livsområdet och som ska vara anpassad efter marknadens behov och önskemål. Vi ska vara snabba, flexibla och hela tiden sträva efter att bli lite bättre varje dag, som i sin tur ska leda oss till nya möjligheter och tillväxt.

Vår kvalitet

Vi arbetar bara med det bästa som marknaden har att erbjuda och det innebär att vi har en mycket hög kvalite på det vi gör. Våra nuvarande produktionsenheter ligger i Kina, Frankrike och Schweiz. Vi arbetar med två oberoende konsultföretag, ett i Asien och ett i Europa, för att vara uppdaterad på de senaste inom alla lagar, regler, certifieringar och förutsättningar som gäller för våra produkter. Allt för att ligga steget före och erbjuda bra produkter, med rätt förutsättningar för dig som kund!

Vill du bli återförsäljare?

Vi kan leverera unika produkter, med god lönsamhet och bra försäljning till Er.
Kontakta oss för en första diskussion!

Hitta kontaktuppgifter »